Jak smog wpływa na twoje zdrowie?

Jak smog wpływa na twoje zdrowie?

Codziennie słyszymy w telewizji o przekroczonych normach stałych cząstek PM 2,5 i 10 w powietrzu, popularnie nazywane smogiem, często też słyszymy o bardzo negatywnym oddziaływaniu owych cząstek na nasz organizm. Ale czy smog może mieć także wpływ na nasz trening?🤔 Sportowcy często w zimę stykają się z dylematem czy wychodzić na zewnątrz na trening z powodu słabej jakości powietrza. Czy jesteśmy zatem w stanie monitorować jak bardzo smog zaburza naszą homeostazę? Tak!

Sposób w jaki nasz organizm toleruje zanieczyszczenia powietrza możemy pośrednio zaobserwować poprzez odpowiedź organizmu, a także parametr HRV. W podanym przez nas badaniu na grupie pracowników obsługi autostrady, którzy byli narażeni na wdychanie powietrza przewyższającego normy PM 2,5 średnio o 352% przez godzinę, zaobserwowano nagle obniżenie parametru HRV. Powrót do średnij następował kilka godzin później po powrocie do domu, gdzie stężenie PM 2,5 było znacząco niższe.

My sami zdecydowanie zalecamy trening wewnątrz podczas dni z wysokim stężeniem smogu, a dzisiejszy wpis jest tylko krótką zajawką przed kolejnym, dużo obszerniejszym materiałem – w nim załatwimy smog na amen!

📗Źródło: Riediker, Michael & Franc, Yannick & Bochud, Murielle & Meier, Reto & Rousson, Valentin. (2018). Exposure to Fine Particulate Matter Leads to Rapid Heart Rate Variability Changes. Frontiers in Environmental Science. 6. 10.3389/fenvs.2018.00002. 

Name (required)Email (required)Website

Leave a Reply